Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός  για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), είναι ο νέος νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πολίτες της να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών εκτός Ευρώπης.

Προσωπικό απόρρητο

Οι πολίτες έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Να αποκτούν πρόσβαση και να εξάγουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Να διορθώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Έλεγχοι και γνωστοποιήσεις

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να:

Προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Να γνωστοποιούν στις Αρχές τις παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων.

Να λαμβάνουν την συγκατάθεση για την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Να τηρούν αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Διαφάνεια

Οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες:

Θα παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για την συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Θα περιγράφουν τον λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Θα ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

 

Αρμόδια Αρχή για όλα τα παραπάνω είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.

Τηλ.: 210 6475628

E-mail:contact@dpa.gr

Επικοινωνία

Λ. Κηφισού 72, 10443 Αθήνα                      (Κολωνός)

2105136731 - 2

2105136348

2105147576

info@kpapadopoulou-co.gr

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 -  17:00

ΧΑΡΤΗΣ